20 March 2015

Bidadari Dari Syurga

Haihhh

9 bulan kamu dalam perut
9 bulan Ummi bersedih

Tapi kamu keluar je dengan muka seceria ini
Terubat sedih Ummi

Ainnur Khaalishah
Bidadari Ummi

No comments: